Мөһим белдерү

Мөһим белдерү
2021 елның июнь аеннан Казан зооботаника бакчасы биналарны планлы рәвештә санитар эшкәртү үткәрә. Шуңа бәйле рәвештә 8.00 дән 10.00 сәгатькә кадәр кайбер павильоннарда график буенча булу чикләнәчәк. Вакытлыча уңайсызлыклар өчен гафу үтенәбез.
Камп IT