Вәймут Нараты

Вәймут Нараты
Pinus strobus L
Ватаныбызның биеклеге 50 м. га җитә. Бу нарат озын мичкәләргә җыелган йомшак озын койрыгы
белән үзенчәлекле.
Шишки эшлиләр агач уенчыклар. Безнең шартларда акрын, зимостойко үсә.
Камп IT