Песиләр лемуралары
Lemur catta

Хайваннар патшалыгы

Хордалылар төре

Имезүчеләр классы

Плацентар төзелешле

Приматлар отряды

Юеш борынлылар төркемчәсе

Лемур сыман инфраотряды

Лемурлар гаиләсе

Лемур токымы

Мәче лемур төре

Латин исеме Lemur catta (Linnaeus, 1758)

 

"Маки" исеме яки “өрәкләр”, лемурлар җирле халыктан төнге яшәү рәвеше һәм тавышсыз хәрәкәт өчен алган.

Камп IT